album

Birthday Party Songs - Personalized For Ebony

9 Brani (19 minuti)
1
Happy Birthday to Ebony (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:38
2
Ebony, Let's Sing the Ha Ha Hee Hee Song (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:24
3
Ebony, It's Time to Ride the Party Train (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:13
4
Do Your Ears Hang Low Ebony (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
1:36
5
Ebony, Can you Spell P-A-R-T-Y (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
1:08
6
Follow along with Simon Says Ebony (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
1:42
7
This Old Man Song for Ebony (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:44
8
Ebony, Let's Play Hide n' Seek (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:58
9
Are you ready to do the Hokey Pokey Ebony (Ebanie, Ebeni, Ebnoy, Ebynie)
2:07