album

Chinese Bel Canto Opera: The Savage Land

37 Brani (2 ore e 8 minuti) Rilasciato il 1 gennaio 1998
Disc 1
1
Prelude
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
6:46
2
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:03
3
Aria and Recitative of Bai Shazi 1 & 2 Duet with Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:36
4
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:25
5
Duet of Bai Shazi and Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:41
6
Recitative of Jiao Mu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:59
7
Duet of Jin Zi and Jiao Da Xing
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:25
8
Aria of Da Xing
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:53
9
Trio of Jiao Mu Jin Zi and Da Xing
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
5:16
10
Aria of Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
7:17
11
Interlude
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:35
12
Duet of Chou Hu & Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:28
13
Aria of Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:29
14
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:14
15
Duet of Jin Zi and Chang Wu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
4:28
16
Aria of Chang Wu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:49
17
Duet of Jin Zi and Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
5:16
18
Trio of Jiao Mu Jin Zi and Bai Shazi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:37
19
Trio of Da Xing Jin Zi and Jiao Mu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:08
20
Aria of Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:46
Disc 2
1
Duet of Jiao Mu and Chou Hu I
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
4:08
2
Duet of Jiao Mu and Chou Hu II
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:30
3
Duet of Jin Zi and Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:04
4
Trio of Da Xing Jin Zi and Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
7:54
5
Aria of Jiao Mu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:42
6
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:35
7
Duet of Da Xing and Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
4:37
8
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:25
9
Aria of Jiao Mu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:02
10
Interlude
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:10
11
Recitative and Duet of Chou Hu and Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
6:09
12
Recitative of Chou Hu and Jin Zi Duet II with Chorus
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
3:05
13
Solo of Chou Hu and Chorus
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
7:25
14
Dialogue of Chou Hu and Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:46
15
Aria of Jin Zi and Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
1:33
16
Aria of Chou Hu-Duet of Chou Hu and Jin Zi
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
4:32
17
Aria of Chou Hu
Chi Liming; Deng Guiping; Liu Keqing; Zhang Xiaoling; Zhao Dengying
2:04