album

Death Is the Reaper Over the World / Kaszás e földön a halál: Hungarian Funeral Music

74 Brani (2 ore e 27 minuti) Rilasciato il 31 maggio 2007
Disc 1
1
Circum dederunt me, genitus morti
Ferencné Maczega & István Paszterák
2:24
2
Atyám fiai! Íme titkot mondok nektek (My Father's Sons! See, I Am Going to Tell You a Secret)
Albert Darvas
1:17
3
Körülvettek engem a halál félelmi (I Am Surrounded by the Fears of Death)
Péter Szováti
1:36
4
Adj uram őnékik örök nyugodalmat (My Lord, Give Them Eternal Peace)
András Ferenc Nyisztor
1:13
5
Kaszás e földön a halál (Death Is the Reaper Over the World)
Simon Antal Gáspár
1:39
6
Az nap harag napja leszen #1 (That Day Will Be the Day of Anger #1)
Jánosné Vajdók
1:49
7
Az nap harag napja leszen #2 (That Day Will Be the Day of Anger #2)
András Ferenc Nyisztor
0:41
8
Kelj fel keresztény lélek (Stand Up Christian Soul)
Antalné Demeter
3:55
9
Megszabadultam már én a testi haláltól #1 (I Have Gotten Rid of Bodily Death #1)
Istvánné Brat
3:56
10
Megszabadultam már én a testi haláltól #2 (I Have Gotten Rid of Bodily Death #2)
Ferecné Kovács
1:37
11
Kiáltok én nagy mélységből (I Am Shouting From a Great Depth)
Ferecné Kovács
0:42
12
Ó, siralom, ó, fájdalom (Oh, Misery, Oh, Suffering, I Shall Speak About the Dead)
Mihályné Gonda & Istvánné Balla
0:40
13
Szegény fejem, Uramhoz óhajt (My Poor Head Wants to Go to My Lord)
Miklósné Palkó & Jánosné Zucker
1:44
14
Siralmas volt nékem (It Was Miserable for Me to Be Born in This World)
János Izsák
1:16
15
Éltem legszebb aranyidejében (In the Beautiful Golden Time of My Life I Go to You, My Dear Lord)
Márton Nagy
1:19
16
E mulandó világban elvégeztem életemet #1 (In That Short-Lived World, I Have Finished My Life #1)
Kálmán Jakab
0:45
17
E mulandó világban elvégeztem életemet #2 (In That Short-Lived World, I Have Finished My Life #2)
Kálmán Jakab
0:56
18
Ne szállj pörbe énvelem ó, én édes Istenem (Don't Dispute With Me, Oh, My Sweet Lord)
Kálmán Jakab
1:06
19
Üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste #1 (Be Saved, Dear Sacred Body of Christ #1)
Balázsné Belány
1:29
20
Üdvözlégy Krisztusnak drága szent teste #2 (Be Saved, Dear Sacred Body of Christ #2)
Istvánné Brat
4:34
21
Emlékezzél meg te gyarló ember a Te Istenedről (Remember, You Feeble Man, Your God)
Imréné Lőrinc
1:20
22
Ne hagyj elesnem felséges Isten (Don't Let Me Fall, Majestic God)
János Tamás
1:18
23
Készül a mennyország a gyász-mennyegzőre (The Heaven Is Preparing to the Dead-Wedding)
Bokorné Antal & Péterné Gyurici
1:32
24
Seregeknek szent Istene (Sacred God of Armies)
Balázsné Belány
3:13
25
Kegyes Jézus a keresztfán (Pious Jesus on the Cross)
Menyhértné Végh
2:47
26
Ó, jaj nekem szomorunak (Oh, Woe Is Me, I Am Sad)
Bokorné Antal
1:14
27
Máriát dícsérni hívek jöjjetek (Come Believers to Praise Maria)
Menyhértné Végh
0:46
28
Halál és lélek / Ó jaj, jaj fílëk, igën rëttëgëk (The Death and the Soul / Oh, Woe Is Me, I Fear, I Am Very Terrified)
Mónika Sütő
3:03
29
Gyászba borult az ég (Heaven Has Turned Into Mourning)
Istvánné Brat
2:23
30
Ki vagy már függesztve (You Have Been Crucified)
Istvánné Brat
2:16
31
Készül a mennyország a gyászmennyegzőre (The Heaven Is Preparing to the Dead-Wedding)
Istvánné Brat
3:07
32
Adj uram örök nyugodalmat neki (My Lord, Give Him Eternal Peace)
Istvánné Brat
0:52
33
Könyörülj, Istenem, én bünös lelkemen (My God, Show Mercy to My Sinner Soul)
Kolocs Kecskés
1:23
34
Kidőlt a fa mandulástól (The Fruit Tree Has Fallen Down, He Has Left Us Forever)
Márton Bíró Endrész
1:08
35
Halott mellett való keserves #1 (Bitter Melodies Beside the Corpse #1)
János Pulika
2:48
36
Halott mellett való keserves és lassú magyaros #1 (Bitter Melodies Beside the Dead and „Slow Hungarian” dance tune #1)
János Pulika, Péter Pulika & János Zerkula
4:05
37
Halott mellett való keserves és lassú magyaros #2 (Bitter Melodies Beside the Dead and „Slow Hungarian” dance tune #2)
Mihály Halmágyi & Gizella Ádám
3:23
38
Halott mellett való keserves #2 (Bitter Melodies Beside the Corpse #2)
Mihály Halmágyi & Gizella Ádám
2:41
Disc 2
1
Dícsértessék a Jézus Krisztus! (Praise Be to Jesus Christ, Oh, My Dear Mother!)
Józsefné Lukács
3:15
2
Jaj, édes lyányom, drága lyányom (Oh, My Beloved Daughter, My Dear Daughter, How Could You Leave Us Here?)
Andrásné Golyán
2:01
3
Kicsem, lelköm édesanyám, édesapám! (My Jewel, My Soul, My Mother, My Father, Thank You For Bringing Me Up!)
József Markó
0:42
4
Édesanyám, idesanyám (My Beloved Mother, My Mom!)
Sándorné Ambrus
2:11
5
Elrepült a madár (The Bird Has Flown Away)
Mihályné Rajos
1:50
6
Jaj, nékem, kedves lyányom (Woe Is Me, My Dear Daughter!)
Mérten Sámuelné Nagy Eszter
2:09
7
Kedves, drága édessanyám (My Beloved, Dear Mother, My Dear Parents)
Istvánné Vincze
3:33
8
Kedves kis lëányom, drága elfelejthetetlen gyermëkëm (My Dear Little Daughter, My Dear, Never-To-Be Forgotten Child!)
Gáspár Kocsis
1:23
9
Lelkëm János, hová készültél indulni? (My Soul János, János, Where Do You Want To Go?)
Dánielné Kiss
2:36
10
Mon’ meg csak Gyurikám hol kerejselek? (Let's Say It, My Gyuri, Where Shall I Go)
Györgyne Póra
1:27
11
Aranyos szép lányom (My Dear Beautiful Daughter)
Józsefné Mihály
1:55
12
Annám, Annám, édes Annám (My Anna, My Anna, My Dear Anna)
Józsefné Simon Ferenc
2:27
13
Antalom, Antalom / Jaj, jaj, në tëgyék ide / Jaj, jaj, nekëm kedves párom / Jaj, jaj, meg (My Antal, My Antal / Oh, Don't Put Him Here Oh, Will He Give Back! / Oh, My Dear Husband, Who Will Hide In Th
Ferencné Zsíros & Mihályné Bankó
0:49
14
Jaj, jaj, kedves Jánosom (Oh, Oh, My Dear János!)
Istvánné Gyõri
0:47
15
Jaj nekëm, ugyan megadja-e? / Jaj, jaj, édës jó apja mé nem szótál? (Woe Me, Whether He Will Give Back? / Oh, Oh Dear Good Father, Why Have You Not Said...)
Jánosné Rigó & Pálné Béres
0:40
16
Ló-búcsúztató / Milen csodálatos a lónak élete (Honors of a Horse / How Wonderful Is the Life of a Horse)
Musza, Jánosné
1:01
17
s Fehér galamb szállt a házra (White Pigeon Has Flown On The House)
Balla, Károly Ferencné
2:06
18
Halál, halál, kutya halál (Death, Death, Bad Death)
Sándorné Kelemen
3:22
19
s Három utca, három angyal (Three Streets, Three Angels)
Ferencné Balla
3:21
20
Halottkísérő #1 (Funeral Attending #1)
János Pulika
1:58
21
Halottkísérő #2 (Funeral Attending #2)
János Pulika
2:22
22
Halottkísérő #3 (Funeral Attending #3)
Mihály Halmágyi
3:54
23
Halottkísérő #4 (Funeral Attending #4)
Ignác Kodoba, Ignác Mácsinga, Adalbert Mácsinga & István Moldován
2:10
24
Halotti mars #1 (Dead-March, Going To The Cemetary #1)
Samu Boros & János Cilika
2:16
25
Halotti mars #2 (Dead-March, Going To The Cemetary #2)
Lászlo Tóth P.
1:56
26
Halál-induló (Dead-March)
Gypsy Band from Kassa feat. Géza Pota
2:32
27
Halotti-induló (Funeral March)
Gypsy Band from Kassa feat. Géza Pota
4:44
28
Elmúltak már minden kínjaim (My Torture Is All Over)
Márton Kovács
1:02
29
Zúgjatok harangok (Let The Bells Sound!)
Gáborné Tóth
1:10
30
Uram irgalmazz nekünk (Be Merciful To Us, My Lord)
Gáborné Tóth
3:07
31
E mulandó világba (I Have Finished My Life In This Transitory World)
Pál Kiss
0:55
32
E koporsó vas zárja (His Coffin Will Be Closed For Ever)
Lidia Zóka Peti
1:34
33
Halotti mars, a temetőből visszajövet #1 (Funeral March Back From The Cemetary #1)
János Pulika, Péter Pulika, János Zerkula & Zoltán Antal
1:15
34
Halotti mars, a temetőből visszajövet # (Funeral March Back From The Cemetary #2)
Mihály Halmágyi
1:09
35
lljad fülem, halljad az angyalok zëngésit! (Hear My Ears, Hear the Sound of the Angels!)
Jánosné Tímár
0:31
36
A fényes nap immár elnyugodott (The Shining Sun Has Descended)
Józsefné Simon Ferenc
3:04