album

Togidh mi mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)

17 Brani (1 ora e 7 minuti)
1
A Phiuthrag's A Phiuthar
5:39
2
An Domhnallach Urramach
3:07
3
Chaidh An Dileag Ud Nam Cheann
2:09
4
Tha Mi Sgith 'n Fhogar Seo
4:52
5
Feill Nan Crann
3:25
6
Feill Na H-Eaglaise Brice
5:23
7
A' Bhainis A Bha 'n Ciostal Odhar
2:27
8
Saoil An Till Mi Chaoidh
4:54
9
Oran An T-Seasganaich
3:51
10
Co Leis An Crodh Druim-fhionn Ud Thall
3:16
11
S Fheudar Dhomh Bhi Beo
2:26
12
Cumha Aonghais Mhic Raghnaill Oig na Ceapaich
4:24
13
Oran 'Twinkle' (Murchadh a' Bhounce)
4:07
14
Laoidh A Chon Duibh
3:51
15
O Thug 'ad Bhuam Thu
3:25
16
Clann Domhnaill An Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45
4:37
17
Togfaidh Me Mo Sheolta
5:44