album

Textbook of Rhythm Reading

80 Brani (3 ore e 42 minuti) Rilasciato il 18 febbraio 2016
1
Chapter 1: 1/4 Note Rhythm Exercises
2:07
2
Chapter 2: 1/4 Note Reading Exercise
1:26
3
Chapter 3: 1/8 Note Rhythm Exercises
5:42
4
Chapter 4: 1/8 Note Reading Exercise
1:26
5
Chapter 5: 1/8 Note 2 Rhythm Exercises
2:52
6
Chapter 6: 1/8 Note 2 Reading Exercise
1:27
7
Chapter 7: 1/8 Note 3 Rhythm Exercises
2:49
8
Chapter 8: 1/8 Note 3 Reading Exercise
1:38
9
Chapter 9: 1/16 Note Rhythm Exercises
3:15
10
Chapter 10: 1/16 Note Reading Exercise
1:45
11
Chapter 11: 1/16 Note 2 Rhythm Exercises
6:57
12
Chapter 12: 1/16 Note 2 Reading Exercise
1:37
13
Chapter 13: 1/16 Note 3 Rhythm Exercises
7:13
14
Chapter 14: 1/16 Note 3 Reading Exercise
1:43
15
Chapter 15: 1/16 Note 4 Rhythm Exercises
6:52
16
Chapter 16: 1/16 Note 4 Reading Exercise
2:00
17
Chapter 17: 1/8 Triplet Rhythm Exercises
2:50
18
Chapter 18: 1/8 Triplet Reading Exercise
1:26
19
Chapter 19: 1/8 Triplet 2 Rhythm Exercises
6:02
20
Chapter 20: 1/8 Triplet 2 Reading Exercise
1:25
21
Chapter 21: 1/8 Triplet 3 Rhythm Exercises
3:18
22
Chapter 22: 1/8 Triplet 3 Reading Exercise
1:50
23
Chapter 23: 1/8 Rest Rhythm Exercises
2:50
24
Chapter 24: 1/8 Rest Reading Exercise
1:26
25
Chapter 25: 1/16 Rest Rhythm Exercises
3:39
26
Chapter 26: 1/16 Rest Reading Exercise
1:36
27
Chapter 27: 1/8 Triplet Rest Rhythm Exercises
3:45
28
Chapter 28: 1/8 Triplet Rest Reading Exercise
1:36
29
Chapter 29: 1/32 Note Rhythm Exercises
6:02
30
Chapter 30: 1/32 Note Reading Exercise
1:14
31
Chapter 31: 1/16 Triplet and Sextuplet Rhythm Exercises
9:19
32
Chapter 32: 1/16 Triplet and Sextuplet Reading Exercise
2:13
33
Chapter 33: 1/32 Triplet and Sextuplet Rhythm Exercises
1:37
34
Chapter 34: 1/32 Triplet and Sextuplet Reading Exercise
1:42
35
Chapter 35: 1/32 Triplet and Sextuplet 2 Rhythm Exercises
1:54
36
Chapter 36: 1/32 Triplet and Sextuplet 2 Reading Exercise
1:36
37
Chapter 37: 2/4 and 4/4 Triplet Rhythm Exercises
3:18
38
Chapter 38: 2/4 and 4/4 Triplet Reading Exercise
1:28
39
Chapter 39: Tied 1/8 Note Rhythm Exercises
3:12
40
Chapter 40: Tied 1/8 Note Reading Exercise
1:24
41
Chapter 41: Tied 1/16 Note Rhythm Exercises
3:22
42
Chapter 42: Tied 1/16 Note Reading Exercise
1:49
43
Chapter 43: Tied 1/8 Triplet Rhythm Exercises
4:35
44
Chapter 44: Tied 1/8 Triplet Reading Exercise
1:48
45
Chapter 45: Tied 1/8 Triplet 2 Rhythm Exercises
4:16
46
Chapter 46: Tied 1/8 Triplet 2 Reading Exercise
1:48
47
Chapter 47: 6/8 1 Rhythm Exercises
5:10
48
Chapter 48: 6/8 1 Reading Exercise
1:17
49
Chapter 49: 6/8 2 Rhythm Exercises
5:07
50
Chapter 50: 6/8 2 Reading Exercise
1:20
51
Chapter 51: Tied Notes in 6/8 Rhythm Exercises
4:50
52
Chapter 52: Tied Notes in 6/8 Reading Exercise
1:15
53
Chapter 53: Duplet (6/8) Rhythm Exercises
2:58
54
Chapter 54: Duplet (6/8) Reading Exercise
1:26
55
Chapter 55: Quadruplet (6/8) Rhythm Exercises
2:53
56
Chapter 56: Quadruplet (6/8) Reading Exercise
1:25
57
Chapter 57: Swing Rhythm Exercises
2:31
58
Chapter 58: Swing Reading Exercise
1:25
59
Chapter 59: Swing 2 Rhythm Exercises
2:53
60
Chapter 60: Swing 2 Reading Exercise
1:28
61
Chapter 61: Swing 3 Rhythm Exercises
2:51
62
Chapter 62: Swing 3 Reading Exercise
1:25
63
Chapter 63: Swing 4 Rhythm Exercises
2:52
64
Chapter 64: Swing 4 Reading Exercise
1:29
65
Chapter 65: 5/8 (3+2) Rhythm Exercises
2:11
66
Chapter 66: 5/8 (3+2) Reading Exercise
1:04
67
Chapter 67: 5/8 (2+3) Rhythm Exercises
2:10
68
Chapter 68: 5/8 (2+3) Reading Exercise
1:05
69
Chapter 69: 7/8 (2+2+3) Rhythm Exercises
3:12
70
Chapter 70: 7/8 (2+2+3) Reading Exercise
1:36
71
Chapter 71: 7/8 (3+2+2) Rhythm Exercises
3:12
72
Chapter 72: 7/8 (3+2+2) Reading Exercise
1:24
73
Chapter 73: 7/8 (2+3+2) Rhythm Exercises
3:12
74
Chapter 74: 7/8 (2+3+2) Reading Exercise
1:35
75
Chapter 75: Quintuplet Rhythm Exercises
5:45
76
Chapter 76: Quintuplet Reading Exercise
1:17
77
Chapter 77: Septuplet Rhythm Exercises
6:44
78
Chapter 78: Septuplet Reading Exercise
1:25
79
Chapter 79: Metric Modulation Rhythm Exercises
4:44
80
Chapter 80: Metric Modulation Reading Exercise
1:41