Riproduci
1
Cairay Zaray Pay Gulshan Bandy Bahar Rawala (feat. Saleem)
06:31
2
Intizar Rata Kawa Zarodin Marwat Gazal
07:44
3
Abdullaalim Tape
07:44
4
Maka Ashna Pa Ma Zalmona
07:42
5
Da Saranga Zandan Da
05:20
6
Khak Saar Best Gazal
07:51
7
Abdul Halim Best Tapey
08:02
8
Kismata Nora Ma Ta Ma Jara Wa
06:33
9
Nadir Ashna Best Dastaan Tapey
10:21
10
Jaanan Nasta Aminullah
06:23
11
Flak Aaz Marwat Best Dastaan Tape
14:14
12
Laila Gazal
09:32
13
Wran May Da Zar Shahi Mahal Da
06:22
854378 Records DK
0:00 - 0:00