album

Heavensward: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack

58 Brani (4 ore e 43 minuti)
1
Heavensward
Masayoshi Soken
4:18
2
A Cold Wind
Masayoshi Soken
1:43
3
Solid
Masayoshi Soken
13:21
4
Against the Wind
Masayoshi Soken
2:08
5
Melt
Masayoshi Soken
3:16
6
Descent
Masayoshi Soken
4:56
7
Ominous Prognisticks
Masayoshi Soken
4:14
8
Black and White
Masayoshi Soken
2:28
9
Nobility Sleeps
Masayoshi Soken
10:30
10
Borderless
Masayoshi Soken
6:42
11
Shelter
Masayoshi Soken
1:07
12
Lost in the Clouds
Masayoshi Soken
4:22
13
Coming Home
Yukiko Takada
5:30
14
Like a Summer Rain
Masayoshi Soken
5:51
15
Close to the Heavens
Masayoshi Soken
4:57
16
Jewel
Masayoshi Soken
3:12
17
For the Sky
Masayoshi Soken
4:17
18
Safety in Numbers
Masayoshi Soken
1:34
19
Painted Foothills
Masayoshi Soken
5:29
20
The Hand that Gives the Rose
Masayoshi Soken
3:08
21
Unbending Steel
Masayoshi Soken
7:24
22
Painted Skies
Masayoshi Soken
3:52
23
Slumber Eternal
Masayoshi Soken
5:44
24
Landlords
Masayoshi Soken
4:44
25
What is Love?
Masayoshi Soken
1:15
26
Roar of the Wyrm
Masayoshi Soken
4:29
27
Skylords
Masayoshi Soken
4:24
28
Contention
Nobuo Uematsu
3:21
29
Nobility Obliges
Masayoshi Soken
9:20
30
Hallowed Halls
Masayoshi Soken
2:49
31
The Heavens' Ward
Masayoshi Soken
3:14
32
Night in the Brume
Masayoshi Soken
10:13
33
Heavy Rain
Yukiko Takada
2:40
34
Limitless Blue
Masayoshi Soken
3:37
35
Woe that Is Madness
Masayoshi Soken
5:07
36
Misconception
Nobuo Uematsu
4:57
37
Missing Pages
Masayoshi Soken
3:10
38
Paradise Found
Masayoshi Soken
3:58
39
The Mushroomery
Nobuo Uematsu
2:55
40
Ink Long Dry
Masayoshi Soken
5:34
41
Homestead
Masayoshi Soken
2:52
42
The Silent Regard of Stars
Masayoshi Soken
3:33
43
Poison Ivy
Masayoshi Soken
6:03
44
Upon the Rocks
Masayoshi Soken
12:06
45
Aetherpause
Masayoshi Soken
3:41
46
In Darkness, There Is One
Masayoshi Soken
5:04
47
Voidal Manifest
Masayoshi Soken
4:44
48
Stone and Steel
Masayoshi Soken
4:38
49
Order Yet Undeciphered
Masayoshi Soken
11:02
50
Unbreakable
Masayoshi Soken
4:54
51
Imagination
Masayoshi Soken
3:42
52
Heroes Never Die
Masayoshi Soken
7:59
53
Heroes
Masayoshi Soken
3:49
54
Inception
Masayoshi Soken
1:06
55
Dragonsong
Nobuo Uematsu
5:42
56
Sins of the Father, Sins of the Son
Masayoshi Soken
2:42
57
Locus
Masayoshi Soken
8:55
58
Metal
Masayoshi Soken
5:30