Mokadelic
Album

Romulus - L'origine Di Roma Oltre La Leggenda (Music from the Original TV Series)

Mokadelic

37 BRANI • 2 ORE E 0 MINUTI • OCT 18 2020

1
Nòibescon Màrmar
03:57
2
Fòlgosis
05:15
3
Ièmos Mèghei Nòmen
02:04
4
Obòedi Uèll Duèlla
02:49
5
Àlbas Fàtom, Ak Fòstiom Nèks
03:06
6
Òkolons Òpesi
01:59
7
Nògs Èsit
02:24
8
Mòrtuoi Dènikwe Iòngtoi
09:59
9
Sèighnom
03:24
10
Èksterad
02:15
11
Stàtod!
02:21
12
Mèghei Ighnòske
03:11
13
Èighnis
03:00
14
Mèter Wèsta
02:21
15
Plòuat
04:39
16
Màimei Furtrèi Bìuiam Didèst
07:18
17
Màghnos Règs
04:07
18
Amùlie! Hìke Som
02:18
19
Wìnomst, Ne Uenèsnom
03:24
20
Dèwoi Silèse Sìstanti
01:19
21
Òpnes Inghnòwoi Sòmos
01:38
22
Kwièske Puèllola
01:42
23
Ìllike Dèrmite, Ìllike Dèrmio
01:46
24
Nèmos Sok Èsti
02:57
25
Màla Nòua Mìs Òppido Ekfèro
02:10
26
Kèurse!
05:16
27
Gwìuons Èyons Uèlo!
01:34
28
Mèmed Respèiksit Rùmias Èisa!
04:45
29
Dèksteras Iungàmos
02:21
30
Mèkom Gwèniasi
01:54
31
Homònkole
02:28
32
Kruòsem
04:02
33
Dèwoi Ted Adfàsi Destitèse
04:24
34
Maatrèis Deivài
03:46
35
Induperàtor Nekèsse
03:24
36
Med Lèudera
01:44
37
Nòstri Ùrbei, Sèi Uèlitis, Nòmen Sìeti Rùma
03:33
℗© Flipper srl

0:00