82: Voyeurisme

Kinkkast

23-06-2023 • 29 mins

Hva er voyeurismeog hva er ikke det? Er det det samme som kikking? Hvorfor kan noen finne det interessant å se på andre i en seksuell aktivitet eller utøvelse av kink? Hvilke eksempler på voyeurisme krenker ikke andres privatliv? Hva menes med "andres private landskap" når vi snakke rom fantasier? Kan man finne en dypere mening i å bli sett av andre og å bli sett av andre? Hva hvis man ikke liker at noen ser på en spesiell kroppsdel? Kan man bli så spesifikk?

Support the show