79: Ekshibisjonisme

Kinkkast

11-05-2023 • 37 mins

Hva er ekshibisjonisme? Er det det samme som blotting? Har dickpicks blitt den nye blottingen?  Kan dickpicks være positivt? Bør vi skille mer tydelig på blotting og ekshibisjonisme? Hvor vanlig er ekshibisjonisme? Hva er voyeurisme? Og kan man utøve ekshibisjonisme uten tilskuere? Aud blir provosert av en sitat Hylja leser opp hvor en psykolog kjønner ekshibisjonisme og voyeurisme. Hylja snakker om det positive med reality tv og de snakker om selvopptatthet vs ekshibisjonisme med mer.

Support the show