89: Aromantisk autist

Kinkkast

29-09-2023 • 29 mins

Elan gjester  igjen og denne gangen snakker de mer om det å være aromantisk. Hylja og Elan, som begge er nevrodivergente, deler egne erfaringer og snakker om fordommer knyttet til autisme. Men også kronisk syke.

Support the show